TITULACIONS:

  • Llicenciada amb Psicologia– Universitat de Barcelona
  • Life Coach Co-Active – CTI en Augere Barcelona

 

La feina està avalada per una formació universitària especialitzada. Tots els títols són expedits per la Universitat Autònoma de Barcelona i inclouen els ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System), vàlids a tota Europa: 

  • Diplomada amb Grafoanalista consultor en Educació i Reeducació Grafoescritural –Universitat Autònoma de Barcelona – EPSI- AGC

 

Formo part de la primera promoció universitària a nivell nacional amb la titulació de Grafoanalista Reeducador de l’Escriptura. Es tracta d’una figura completament nova, especialitzada exclusivament en la disgrafia com a trastorn específic de l’aprenentatge que afecta a l’execució del gest gràfic, aplicant la metodologia de l’Escola Italiana, país on el mètode de treball ha demostrat la seva eficàcia al llarg de més de 20 anys d’experiència.

  • Diplomada amb Grafopsicologia en Orientació Familiar i Professional, Grafopsicologia infantil i Educativa, Reeducació Grafoescritural i Grafopsicologia en RRHH – Universitat Autónoma de Barcelona- EPSI- AGC
  • Diplomada amb Peritatge Grafopsicologic , Grafoanàlisis, Grafopatologia i Tests Projectius Gràfics – Universitat Autònoma de Barcelona- AGC
  • Grafoanàlisis Informatitzat (EPSI- UAB- AGC)
  • Psicopatologia Clínico- grafológica (EPSI-UAB-AGC)
  • Membre de l’Agrupació de Grafoanalistes Consultius (AGC)