La DISGRAFIA és un transtorn específic de l’aprenentatge i l’evolució de l’escriptura, generalment no associat a un dèficit intel·lectual o neurològic, que afectga les funcions fonamentals de la realització gràfica.

Una escriptura disgràfica presenta escassa llegibilitat, lentitud, poca destresa, desorganització de les formes i dels espais gràfics, escàs control del gest gràfic, confusió i inharmonia. Aquest trastorn afecta, cada cop, a més nens i joves que el pateixen sense saber que el seu grafisme pot ser reeducat seguint una metodologia i unes tècniques adequades.

La «mala lletra» repertuteix de forma important en el rendiment escolar i presonal de l nen/a o jove que veu el seu esforç per escriure bé no té cap resultat, provocant-li

 • Decepció
 • Baixa autoestima
 • Desànim
 • Desmotivació
 • Falta de confiança en les capacitats personals

Per això és important detectar i tractar la DISGRAFIA el més aviat possible.

Grafoanalista reeducador de l’Escriptura

El nen/a o jove disgrafic necessita la intervenció concreta i oportuna d’un especialista que conegui a fons els ecanismes del gest gràfic.

Un especialista que pugui analitzar l’escriptura tant des de la gvesant grafomotora com upsicològica i, d’aquesta manera, poder organitzar un programa de recuperació de l’escriuptura personalitzat que s’ajusti a les necessitats de cada cas concret.

La reeducació en l’escriptura és un camí creatiu i personalitzat adreçat a establir o restablir els requisits essencials per a un correcte desenvolupament del gest gràfic i, conseqüentment, de l’escriptura.

No és una tècnica freda i mecànica, sino un camí dolç i pacient, en el que el protagonista és el nen i/o jove amb les seves facultats i els seus sentiments, amb el que l’objectiu és el descobriment o re-descobriment del plaer d’escriure.

Les sessions són individuals, fetes a mida del nen/a o jove, respectant el seu ritme i les seves característiques pròpies.

Si el teu fill o filla té problemes amb la seva escriptura, no ho dubtis en demanar informació.

Serveis

Únic despatx de El  Masnou amb titulació universitària especialitzada en Educació i Reeducació de l’escriptura des d’una vessant exclusivament grafològica. La qual cosa vol dir que treballem amb un ampli coneixement de l’escriptura i les seves alteracions,

En què us podem ajudar?

 • Educació i reeducació de l’escriptura: Disgrafia
  • Estudi de l’evolució grafoescritural en nens i adolescents
  • Prevenció de la Disgrafia (Educació de l’escriptura)
  • Detecció i avaluació del nivell de Disgrafia
  • Reeducació de l’escriptura disgràfica

Rosa Soria 
Psicòloga – grafòloga – Educadora i reeducadora de l’Escriptura

Horari:

Divendres de 17:00 a 20:00