Què és la Osteopatia?

La Oosteopatia és un enfocament diferent assistencial, que, a partir d’un sistema de diagnòstic i tractament manual específic, posa especial atenció en l’estructura de l’individuu i en els problemes mecànics que li poden aparèixer.

És una Teràpia únicament Manual. Totalment complementaria amb la medicina convencional o al·lopàtica en el seu objectiu comú d’ajudar el pacient, i que cal situar-lo dins un context de prevenció, conservació i millora de la salut.

Utilitzant la Osteopatia podem ajudar a reequilibrar l’organisme centrant-se en l’estructura, millorant el funcionament del cos. S’utilitzen per al tractament tècniques suaus i segures adaptades a cada pacient i les seves necessitats, sempre tenint en compte l’edat, sexe, tipologia i estat de salut de la mateixa, etc.

L’osteòpata veu el pacient com un tot on la ment, cos i esperit interactuen i es relacionen reciprocament, i en el que els teixits influèncíen i son influenciats per la fisiologia interna i l’homeòstasi (capacitat d’autoregulació de l’organisme). Parlem de teixits, no només d’ossos, lligaments, músculs i tendons. Els Osteòpates treballen amb tots els teixits i fluids corporals, però sovint utilitzen el sistema múscul-esquelètic per arribar a teixits menys accessibles.

Què tracta la Osteopatia?

Entre les principals indicacions de l’Osteopatia s’inclouen totes aquelles disfuncions músculo-esquelètiques que cursen amb dolor a nivell de la columna vertebral i les extremitats i que són causades per traumatismes, accidents, moviments repetitius, males postures, alteracions de la funció visceral, estrès, etc. També és eficaç en el tractament de: migranyes, vertigen, bruxisme, oclusió temporomandibular, otitis, trastorns circulatoris, digestius, endocrins, ginecourinaris, traumàtics, pediatrics.

Prevenció de lesions i de disfuncions en el cos, que poden conduir a molèsties futures. Millora de l’estat vital.

Horari:

Dilluns, dimarts i dijous: de 09:30 a 13:00 i de 16:00 a 20:00
Divendres: 09:30 a 13:00 i de 16:00 a 18:00

Visita privada