• Metge especialista en ginecologia i obstetricia
  • Especialista per la Universitat de Barcelona als centres de Vall d’Hebron i Parc Taulí
  • S’atenen assistències a parts
  • Intervencions quirurgiques ginecològiques