• Director Mèdic del C SS Can Torras i Coordinador Assistencial de la Fundació San Francesc d’Assis d’Alella.
  • Habilitació com a Metge de Família del SNS, Diplomat en Geriatria, Màster en Atenció en Cures Pal·liatives.
  • Atenció als processos aguts i crònics en els àmbits de la medicina de família i la geriatria, seguiment i prevenció d’aquest.
  • Valoracions inicials i periòdiques, controls analítics, ECG.
  • Certificacions, revisions per al carnet de conduir, per al permís d’armies i per a la tinença d’animals perillosos.

Horari:

  • Dimarts, dijous i divendres, de 18:00 a 19:00
  • Dimecres: de 18:30 a 20:00